Bu Gizlilik Politikası, kullanıcıların SportiveCube.com’u kullanımı esnasında bilgi toplama faaliyetlerimizi ve bu bilgilerin kullanımının nasıl olduğunu açıklar.

Bilgi toplama faaliyetlerinde kullanılan araçlar web sitesi, mobil uygulama, istemciler, üçüncü parti servis sağlayıcıları, API, SMS, eposta ve diğer iletişim kanallarıdır. Kullanıcılar, SportiveCube.com ’a kaydolup kullanarak, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndaki hükümler dahilinde bu bilgilerin tarafımızca kullanılmasına, kaydedilmesine, açıklanmasına ve SportiveCube.com Gizlilik Politikası dokümanında belirtilen diğer şekillerde kullanılmasını kabul etmiş olurlar.

1. BİLGİLER

1.1. Kişisel Kayıt Bilgileri

SportiveCube.com ’a kaydolarak, kullanıcı, işletme ve işletme çalışanları hakkında bazı bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler arasında isim, görev, telefon numarası, email adresi ve diğer kişisel bilgiler yer alır.

1.2. Kullanıcı Adları ve Parolalar

SportiveCube.com’a giriş yapmak için eposta adresi ve parola gerekmektedir. Bu bilgiler, kullanıcı hesabı ile birlikte kaydedilir.

1.3. İşletme Bilgileri

SportiveCube.com, kullanıcının işletmesi hakkında sektör, çalışan bilgileri, iş detayları, işletmenin coğrafi konumu gibi bazı bilgilerin verilmesini talep ederek saklar.

1.4. Üye Bilgileri

SportiveCube.com ’un kullanımı sırasında kullanıcı işletmeler sahip oldukları veya olması potansiyel olan üye bilgilerini veya işletmeden belirli bir süreli veya paket program dahilinde hizmet alımına yönelik olarak üye bilgilerini kaydederler. Bu bilgiler arasında üyeler veya geçici hizmet alma hakkı tanıdıkları kişilerin kendi kişisel bilgileri yer almaktadır.

1.5. Dosyalar

Kullanıcılar SportiveCube.com ’a dosya yükleyebilirler. Bu dosyalar (DOC), (XLS), (PPT) veya PDF dokümanları ile farklı formatlardaki resim dosyaları ile yüklenilmesine izin verilen diğer dosya tipleri olabilir.

1.6. Veri

Kullanım esnasında, üye veya potansiyel kişilerin bilgileri, satışı yapılacak üyelik paketleri ve bunların fiyat bilgileri, ekstra ürün satışları, üye veya hizmet sağlanan kişilere ait ödeme bilgileri, çalışma programları ve ilgili diğer bilgiler kullanıcılar tarafından kaydedilmektedir.

1.7. Konum

SportiveCube.com kullanıcılara konum bilgisi sorabilir veya girme imkanı tanıyabilir. Bununla birlikte kullanıcıların kendi ağları ve SportiveCube.com ’a erişmek için kullandığı istemciler veya servis sağlayıcılar tarafından sağlanan bilgilerle de konum belirlenebilir.

1.8. Sosyal Ağ Bağlantıları

Kullanıcıların kendisi veya başkaları hakkında girmiş olduğu bilgiler, kullanıcıların ve diğer kişilerin sosyal ağ profillerinin ve verilerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

1.9. Kayıt Geçmişi

SportiveCube.com kullanımı esnasında kullanıcıların yapmış oldukları işlemler, tarih ve saat bilgileri, veri transferleri, IP adresleri dahil olmak üzere kaydedilebilir.

1.10. Çerezler

Çerezler, web tarayıcıların sabit diske kaydettiği küçük veri dosyalarıdır. Hem oturum, hem de kalıcı çerezleri, uygulamanın kullanımının takip edilmesi ve bazı işlevlerin sunulabilmesi için kaydedilebilmektedir.

2. BİLGİNİN KULLANIMI

2.1. Kullanıcının Onayı

Kullanıcılar, SportiveCube.com hizmetlerini kullanarak, toplanan tüm bilgilerin Hizmet Koşulları ve bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılmasını kabul etmişlerdir.

2.2. İş Ortakları ve Hizmet Sağlayıcıları

Veri Depolama, bulundurma ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetin bazı kısımları iş ortakları ve üçüncü parti işletmelerce sağlanabilir. SportiveCube.com faaliyetlerinin kullanıcılara sunulabilmesi için birlikte çalışılan diğer firmaların hizmetlerinden faydalandığımızda, kullanıcı bilgilerinin kullanımı bu politikada belirtilen korumalara aynen tabidir.

2.3. Kullanıcı Yetkilendirmeleri

SportiveCube.com uygulamasında işletme için yönetici olarak tanımlanan kullanıcı aynı işletme için tanımlanan diğer kullanıcıların uygulamada hangi yetkilere sahip olacağını düzenleyebilir. Buna göre aynı işletmenin tüm kullanıcılarının hangi yetkilerle çalışacağı, değiştirilmesi ve bu kullanıcıların kaldırılması gibi işlemlerin tüm sorumluluğu işletmenin kendisine aittir.

2.4. Yasal Sorumluluklar

Kullanıcılar, faaliyet gösterilen ülkenin kanun ve kurallarına saygı göstermelidirler ve SportiveCube.com üzerinde yasal mercilerden gelebilecek resmi bir talep olduğunda istenilen bilgi ve belgeler tarafımızca ilgili kurumlara iletilebilir.

2.5. Bilgilerin Kullanımı

SportiveCube.com, kullanıcıların firması, yetkili adı, iş alanı/sektörü, lokasyonu gibi bilgileri Kullanıcı Referansları nda paylaşabilir. Ancak SportiveCube.com; kullanıcının izni olmadan kullanıcının sistem üzerindeki özel verilerini madde 2-4.’ de belirtilen kanuni zorunluluklar hariç olmak üzere üçüncü parti kişi veya firmalarla paylaşmaz.

2.6. Bilginin Güvenliği

Verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi ile birlikte verilerin fiziksel ve sanal ortamlarda güvenliğinin sağlanarak yetkisiz erişimlerden korunması, kullanıcı adı ve şifre gibi kişisel bilgilerinizin gizliliğinin sağlanması konularında en iyi hizmeti sağlamak için sistem sürekli geliştirilmekte ve veri güvenliği konusunda en güncel teknolojiler kullanılmaktadır. Sisteme kayıt esnasında belirlenen ve SportiveCube.com’ daki tüm kişisel verilere erişim imkanı veren kullanıcı parolası tek yönlü olarak özel bir yöntem ile şifrelenmektedir ve bu özel parolanın çözümlenmesine hiçbir SportiveCube.com çalışanı tarafından erişim mümkün değildir. Kullanıcılar, sisteme erişim kullanıcı adı ve parola ile ilgili kendi üzerine düşen güvenlik önlemlerini almakla sorumludurlar. Güvensiz bir giriş parolası belirlenmesi, bilgisayarı veya giriş parolasını üçüncü şahıslar ile paylaşılması, bilgisayara virüs vb. bulaşması gibi olumsuz dış etkenlerden dolayı veriler ile ilgili ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarından SportiveCube.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

2.7. Bu Politikada Değişiklikler

Bu politika herhangi bir anda önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. Bazı durumlarda önemli değişiklikleri mecbur olmamakla birlikte kullanıcılara eposta veya web sitesi duyuruları ile bildirilmektedir. Politikanın güncel şartları her zaman web sitemizde “Gizlilik” sayfasından okunabilmektedir.